Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 218 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 46 / 218 Next Page
Page Background

45

Kõrvuti tared

uued ja vanad.

Tanum rannatine,

kus eksib ainult pime.

Küla nõnda kasvas,

kõik käe-jala juures:

jõevees vulpsab kala,

on vaid minna vaja,

võrgud järve viia,

aoajal tulla siia:

ahvenad, haugid,

lutsud, särjed,

säinad ja kohad,

lisaks mõni lõhe

võrku oli sattund.

Saaki kanda raske.

Metsad ja veed,

kuumad koduleed

igaühel olid.

Leibagi võidi

pühadel süüa.

Leivavilja kust tuua

võidi heamaitselist?

Põllumaad ju polnud!

Maad oli vähe:

vaid kivid ja tuuled

küla ümber.

Kõikjal mets ja mets.

Rügati palju

elu et külas

saagikam oleks.

Nõnda see rahva

ühiseks sidus,

riidu ei olnud.

Rahvas metsadelt –

Изб немало было

Возле речки стылой.

Долго берег длился,

Трудно заблудиться.

Вира двор разросся

До соседней рощи,

До реки глубокой,

Там, где за осокой

Бросишь сети в воду,

Вытащишь помногу

Судаков, налимов,

Окуней игривых

Да плотвы блестящей

Для котов не спящих.

Так кошель набьётся,

Что, гляди, порвётся.

Лес, вода да камень,

Да в избушке пламя...

Хлеба же немного

Ели, славя Бога.

Да и взять откуда

На землице скудной?

Землю здесь ценили,

Камни выносили,

Наплодили ровниц,

Где сегодня пожни.

Ветер, лес да камень

Были вечно с нами.

А работы много.

С каждого порога

По заре спешили,

Часом дорожили,

Ссор не знали даже,

Час был каждый важен.

Да всегда с поклоном