Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 218 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 42 / 218 Next Page
Page Background

41

Ü

ksmeeles metsa

seaduste järgi

elasid kõrvu

ühes hiljemgi

vepslaste hõimud

noored ja vanad,

kus kuuskede kuusik,

mändide männik,

haabade haavik,

kaskede kaasik,

suure jõe kallastel,

järve süva ääres.

Taredega tipitud –

igaühes pere…

Koos nad nagu velled

paigus neis seal elas,

lojuseid ja rahvast:

jõevees vesilehed,

metsas – mari magus,

nurmel – rohi tihe.

Taevas tähti mängles,

eri värvi välkles.

Üksmeel kõiges elas,

looduses ja ajas.

Iga sääsekribu

isand oli ise.

Л

ес не знал разлада,

Был закон – ограда,

Твёрдая защита

Родового быта,

Где семья любая

Жила, уважая

Ближнюю округу,

Где росли по кругу

Ели и осины,

Березняк в низине,

Сосны, над рекою

Заросли с ольхою.

А в самой деревне,

На дороге древней,

Избы в ряд стояли,

Все друг друга знали,

Жили в мире с лесом –

Общим интересом:

Ведь в реке – водица,

А в бору живица,

Ягоды в делянах,

Травы на полянах.

Лад царил в природе

И в чудском народе.

Даже и комарик

Был себе начальник.