Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 218 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 37 / 218 Next Page
Page Background

ken-gi kuna joksetas.

Koske en nikeda minä,

mecas tö konz hüvin linnet!

***

– Nene käsköd teile

oigetud om, velled!

Käsköd nene – tarbhad

pangat muštho, varha.

Vepsläižiden muštos

vanhad käsköd kušttas.

Tehkat niiden mödhe,

elod sirtkat edhe

kanzaspäi kanzaha,

norespäi vanhaha,

lugekat niid käsköks

imetadud maidos!

juoksevat minua karkuun,

vaikk’ en koske ketään,

hyvin käyttäytyjää.

***

– Kaikki säännöt on annettu teille,

kuulkaa ne tarkkaan, hyvät veljet.

Niitä te noudattakaa!

Mielessä ne pitäkää.

Pankaa syvälle muistiin.

Säilyköön ne säännöt

kansani muistissa.

Siirtäkää metsän sääntöjen tieto

vanhemmilta lapsille,

vanhuksilta nuorille

ja äidinmaidossa

polville uusille!