Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 218 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 34 / 218 Next Page
Page Background

33

Kui aga tuled metsa,

siis oksaraagu sa

tarbetumalt ära haara

ega murra kaasa.

Metsaisa sõnad

ju peale pandud teile:

korda kümme mõõtke,

alles siis lõigake…

Kuusk teile jõudu kannab,

ööks teil’ varju annab,

abita ei jäta,

okkaid alla sätib.

Külma eestki katab,

soojusesse matab,

juhatab teid koju,

saadab koduteele.

Vepslasel on selge:

puudki metsas velled,

puu näeb ja kuuleb kõike,

olgem vaikselt, tasa.

Ja siis mets toob teile

suurel hulgal rõõmu,

tema rüpest sõõmu

saad metsa headusest.

Oled järvel sa või jõel,

sa elad nende toel,

kui oled hiirest vaiksem,

rohukõrrest väiksem,

kui ei sülge vette!

Ütlen teile ette:

vetevanal, vaata,

on komme häda saata

neile, kes vette tassib

prügi, see ei passi.

Vesi on kui peegel,

ta’st paha hoidke eemal!

В лес, когда придёте,

Знайте, что живёте

Рядом с миром хрупким,

Не ломайте прутик

Без нужды. И верьте:

Дух лесной в ответе

За тропу, деревья.

И не суеверье в том,

Что есть законы

На тенистых склонах…

Если с доброй целью,

Дом вас ждёт под елью.

В холод ель согреет,

Сбережёт от зверя,

Путь укажет к дому,

К берегу родному.

Вепсы это знают,

Часто примечают,

Что деревья видят

И округу слышат.

Кто лес уважает,

Тот секрет узнает,

Распахнёт лес дали,

Где вы не бывали.

На озёрах, реках

До скончанья века,

Быть вам под защитой.

Только не сорите

Да не плюйте в воду!

Знайте про заботу

О лесной водице

Старца с грозной вицей.

Тех настигнет горе,

Кто подобен своре,

Что несёт лишь злобу.

Ждёт их чёрный омут.