Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  132 / 208 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 132 / 208 Next Page
Page Background

132

Pekka Perttu

räkättyän ta häntyäh piekšyän. Kun šammutin konehen, še räkätte­

li koivušša, kuin paha henki. Šiitä šuatto heti arvata, jotta minnih

koiruuvven še oli tuaš luatin.

Näin jatku rinnakkaholo vuosikaušie, eikä še ollun läheškänä

rauhallista. Aina pitimä šilmällä toisiena, eikämistänä luottamukšen

lisäytymiseštä voinun olla pakinuaki. Yhen ainuon kerran näin ha­

rakan šemmosešša puuhašša, mi toi mieleh ajatukšen pätkän šen

hyövyllisyyvveštä. Šen merkityš nousi hetkekši, kun eččimällä ečin

šemmoista. Oli kevät, oraškuu. Heinä oli vielä hyvin matala, kenttä

alko vašta vihantua. Šilloin nävin, kun še yritti tavottua hiirtä. Še

kopšahti nurmikolla ta ajeli šitä šinne tänne. Aha, rupesi lopulla

apulaisekši! Vain eihän šillä ollun neruo šuaha šualista, kovin oltih

kömpelöt šen liikkehet. Jouvuin pakošti vertuamah šitä hiiripöllöh,

min en ollun kertuakana nähnyn erehtyvän. Kun pöllö hyökkäsi, še

oli varma hiiren mänö. Täššäki oli harakalla yrityš rikkuo še mai­

nittava ruokavalinta. Šamoin, kuin kerran erähänä aikaiskevyänä

(järvi oli šilloin vielä jiäššä) nävin šen kantavan rannalta pešähäš

kohmottunehta skokunua. Kaikki šillä näytti kelpuavan.

Šiitä erähänä vuotena — päivämiäräki on painun mieleh, še oli

kešäkuun 26. päivä — tapahtu šemmoista, mi katkasi miän välit

lopullisešti.

Kešä oli parahillah. Kukkameren tuokšut ympärillä. Järvi

oli rašvatyynenä jo netälikaupalla. Poutua ta hellettä. Rauha ta

šopusointu luonnošša. Lintumuajilmašša — tulovan šukupolven,

lapšosien kašvattamisen huolie. Šiinä šitä harakka pani koko lintu­

yhteisön šekasin.

Mökkini rannalla jyrkällä rintiellä oli šylen korkevuisien pylvä­

hien varah ašetettu pität telahirret ta niijen piällä kumottu vanha

veneh, min alla puhaštelin šatiella verkkojani. Venehen perätel’l’on

oli väistäräkkipari valinnun pešäpaikakšeh. Pešä oli ollun šiinä jo

ušiempana kešänä, ta šiksi en käynyn šielä, kuin vain šuurešša

tarpehešša, jotta en olis häirinnyn lintuja. Verkkojaki puhaštelin

nyt kylyn šeinällä.

Kävi niin, jotta lapalivo löysi väistäräkin pešän. Voitta kuvitella

mimmoni meteli šiinä nousi: kaikki pikkulinnut, mistä niitä lienöy

šemmoni armeija ilmeštynki, väistäräkit etunenäššä, lenneltih ta