Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  125 / 208 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 125 / 208 Next Page
Page Background

125

Šelkosien herra

pihan on tovella voimakaš — ta vakka oli tuaš auki. Vain nuora oli

jiänyn paikallah. Niin ne oli pisselty poškeheš kaikki kalani. Tosin,

kun rupesin puistelomah šäkkie, šieltä tipahti kakši šärkie, niin jot­

ta kakši torkkuo šuatoin järveh. Ta huomenekšella oli yksi hauki

veneheššäni.

Olin kuiteinki niin pahalla piällä tapahukšešta, jotta vašta myö­

hemmin voin ihmetellä korppien oveluutta ta viisahutta. Ta vašta

šuomuttuassa haukie alko tapahuš milmaki huvittua ta tosieh ih­

metyttyä. Kuvittelin mitein lujašti šiinä šai kiskuo muovikalvuo ta

kekšie še enšin ainuokši keinokši. Muovi oli melko pakšu, šitä ne ei

šuatu rikki.

Varislinnut tunnetahki muajilman kaikkein älykkähimpinä

lintuloina, kumpasista korppi on hokšuavaisin ta lahjakkahin.

Še kešuutuu helpošti, opaštuu tuntomah heti ken häneštä pitäy,

ken ei. Tuntou isäntäh iäneštä tai kävelytavaštaki, opaštuu iäntä­

mäh monie šanoja. Joka korppi erehtymättä erottau mečäštäjän

tavallisešta matkalaisešta ta šiksi še ei konšana hairaha šiinä,

šentäh kun šemmoni erehyš šuattais makšua šillä henken. Voit

tämäki olla erähänä šelitykšenä šen pitkäikäisyyteh.

Korppie ušein moititah erakokši, jotta ei še šovi elämäh muijen

lintujen eikä šukulaisieh kera. Še pešiytyyki loittosilla šalovuaroilla,

niijen kallivoilla. Mistä lienöy ni alkan tämän muššan linnun mušta

maineh.

En ollenkana kannata näitä mielipiteitä. Erakokšiki en voi šitä

millänä šanuo. Pešimispaikakšeh še tarviččou vain rauhallista šaluo.

Ruuvvan eččoh korpit lennetäh aina parittain, še on šiäntö. Harvoin

näköy yksinäistä korppie ta šenki vain šilloin, kunmuamo on pešälläh

joko hautomašša munie, taikka lämmittelömäššä poikasieh. Vain

muuhaikahne ollahaina liikkehellä kahen. Ta kunpoikaset opaššutah

lentämäh, koko pešoveh liikkuu yheššä. Šykyšyllä ta šyyštalvella voit

nähä šuurie korppiparvija missänih lumisella šuon aukiella eikä mis­

sänä ruuvvan ečošša, vain ihan šeuruštelumieleššä.

Korppi on mahtava korven eläjä — tämä on kyllä totta. Kun

kaččou talvella esimerkiksi kuatopaikoilla keräytynehie korppija ta

variksie, šuau nähä korpin mahtavuon ihan huvittavie kuvie. Ne

kävelläh koppavan näkösinä mahtavien n’okkieh kera, variksien