Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  121 / 208 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 121 / 208 Next Page
Page Background

121

Šelkosien herra

Šelkosien herra

K

orppi. Tuo Kalevalan kuulusa korppijen herra on kaikilla

niin tuttava, jotta ei ainakana šen ulkonäkyö tarviče esitel­

lä. Ta mitäpä tuošta huaškalinnušta kirjutellakana, šuattau

kennih ajatella. Älykäš rosvo ta hävitöin ryöväri.

Vain jošpa emmä kiirehtis heti tuomiččomah, vaikka nuo šyyttiet

taijetahki olla totta. Tiijämmäkö korpista riittäväšti? Tiijetähkö kaik­

ki šenkin verran, jotta korppi on varpuislintu ta kuuluu varislintu­

jen šukuh. Tietyšti kun vertuau korppie pienimpih varpuslintuloih,

esimerkiksi keltapiätijaseh, min paino on 5—7 grammua ta pivuš

häntöneh 9,5 šenttie, on vaikie uškuo niijen šukulaisuuteh, šentäh

kun korpin paino on 1,5 kilon vaiheilla, pivuš läheš 70 šenttie ta

šiiventerien väli lennošša 1,3 metrie. Vain korppi (kannattau mai­

nita šen ”arvonimiki” — Corvus corax) on šiitäki varpuslintujen

jättiläisetuštaja.

”Mušta kuin korppi” on tavallini šanonta rahvahan välissä. Ta

komienkiiltäjä šinimušta še onki. Kuulusa venäläini eläinstarinojen

kirjuttaja Ivan Krylov panou revon korppie mielisselleššäh kehu­

mah šen pukuo:

Hyvyä huomenta, herra Korppeliini,

a kun on še paita šiula viini.

Meillä muilla — nahkatakki,

teilä kiiltomušta frakki.

Korpin elämäššä on äijän šemmosie piirtehie, kumpaset pan­

nah ajattelijan ihmisen šuoraštah kunnivoittamah tätä erittäin

jykien’okkaista lintuo huolimatta šen oveluuvvešta ta ilkitöistä,