Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  64 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 64 / 82 Next Page
Page Background

63

3. Anda vastused küzundoihe.

1) Äjak vot täudui Karjalan rahvahaližele kirjištole?

2) Käveled-ik sinä neche kirjištoho?

3) Kenenke sinä käveled kirjištoho?

4) Otad-ik kirjoid kodihe vai luged kirjištos?

4. Kända virkehed da tege sanundad.

uz’ kirjišt

vanh kirj

sanged kirj

čoma runokogomuz

puine kirjškap

hüvä kuvalehtez

melentartuine literatur

hüvätabaine kirjišton holitai

tetab kirjutai

pen’ starin

5. Kända sanad da jaga ned gruppihe.

Kirjištos, kirjškapaspäi, kuvalehteses, literaturanke, kirjškapaha, kirjas,

runokogomusespäi, kirjišton holitajanke, kirjištoho, vanhan kirjanke.

6. Ližada verbad sanundoihe.

Minä __________ kirjištospäi kirjoid.

Opendai __________ kirjad kirjškapaha.

Lapsed __________ čomad kuvalehtest.

Stolal __________ sanged kirj.

Udes kirjištos __________ istorijan urok.

7. Luge tekst, starinoiče sinun armhas kirjas.

Minä olen Mit’a, minei om 15 vot. Minä lujas navedin lugeda. Kodiš

minai om äi melentartuižid kirjoid. Konz minai om joudajad aigad, minä

lugen. Kerdan vepsän kelen urokal minä tundištimoi Anatolii Vasiljevič

Petuhovanke. Hän eläb Vologdan agjal da hüvin kirjutab lapsiden täht venän

kelel. Hän om vepsläine. Hän ende eli vepsläižes küläs, sikš lujas hüvin tedab

külän elod. Anatolii Vasiljevič lujas navedib ičeze Kodimad da kodiröunan