Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  61 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 61 / 82 Next Page
Page Background

60

Ehtlong’

– ужин

Ehtlongita

– ужинать

Ehtlong’

oli möhä.

Meiden kanz

ehtlongičeb

aigoiš.

3. Luge da kända tekst.

Radpäiv

Minä olen Miku. Tahtoin starinoita minun radpäivän polhe.

Homendesel minä nouzen 6 časud 30 minutad, tegen homendezlikundad,

puhtastan hambhad. Jäl’ges minä pezemoi, sugin hibused da sobimoi. Sid’

mänen keitimpolhe sömha murginad. Murginaks minä sön pudrod, voileibäd

da jon čajud. Minä en navedi kofejad. Minä harvoin tegen murginad,

paksumba sidä tegeb minun mamoi. Jäl’ges murginad minä pezen astjad i

lähten školha.

Školha minä ajan avtobusal. Školhasai om 15 minutad. 8 časud minä olen

jo školas. Kaikuččel päiväl meil om 5 vai 6 urokad. Ned lopišoiš 13 časud.

Minä longičen školan sömsijas. Jäl’ges školad minä mänen kodihe. Kodiš

minä vajehtan sobad, lebaidamoi da tegen urokad 2 vai 4 časud.

Kuni kazvatajid ei ole kodiš, minä pühkin lavad, puhtastan keitimpol’t,

valan änikoid. Minä harvoin kävelen laukha. Erašti ehtal mö sebranikanke

kävum kirjištoho. Sigä voib kacta kulugendlehtesid da lapsiden videofil’moid.

2 kerdad nedališ minai om sportpäiv. Minä kävun tennissebraha. Minä

navedin väta tennisaha.

Ehtal kazvatajad tuleba kodihe, i mö ištumoiš sömha ehtlonged. Jäl’ges mö

vähäižen lebaidamoiš, pagižem da kacum televizorad. Ku irdal om čoma sä,

ka mamoi da tatoi lähteba kävelemha puištoho. Sil aigal minä voin vähäižen

väta tedomašinal. Mamoi ei navedi, konz minä hätken vändan tedomašinal,

sikš ku nece travib sil’mäd. Völ minä kundlen muzikad, lugen ičein honuses.

Konz aigad om 10 časud, minä mänen magadamha.

4. Anda vastused küzundoihe.

1) Ken sindai heraštoitab homendesel? Heraštud-ik sinä iče?

2) Miččel vedel sinä pezetoi homendesel? (Kül’mäl vai lämäl?)

3) Keradad-ik sinä iče magaduzsijan?

4) Kut sinä putud školha? (Mäned-ik sinä jaugai vai ajad mašinal?)

5) Miččed urokad sinä teged ezmäks, miččed jäl’ges?

6) Miččed kodiradod teged, konz kazvatajid ei ole kodiš?

7) Om-ik mel’he sinei väta tedomašinal?