Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 59 / 82 Next Page
Page Background

58

7. Luge tekst völ da lopi sanundad.

1) Nügüd’ vepsläižed praznuičeba ...

2) Konz emag pezeb kaik lavad, puhtastab kaiken pertin, siloi ...

3) Uden voden ezmäine päiv ...

4) Vepsläižed ei navedigoi, konz ...

5) Raštvoiden aigan lapsed ...

6) Ehtkoižidme nored kävuba arboimaha da uradimha, hö ...

7) Raštvoiden aig om ...

Muštkat!

Midä tehtas?

– что делают?

Midä tehtihe?

– что делали?

Lämbitada (midä tehtas?) lämbitadas; (midä tehtihe?) lämbitadihe

Söda (midä tehtas?) södas; (midä tehtihe?) södihe

Opeta (midä tehtas?) opetas; (midä tehtihe?) opetihe

Sanuda (midä tehtas?) sanutas; (midä tehtihe?) sanutihe

Ladida (midä tehtas?) laditas; (midä tehtihe?) laditihe

Pakita (midä tehtas?) pakitas; (midä tehtihe?) pakitihe

8. Luge runo.

Uz’ voz’

Uz’ voz’ konz tuleb uksile,

Mö čudoid kaiken varastam,

I znamasižid tohuzid

Mö kodiš paksus viritam.

Möst kuzen-ki mö čomitam,

Tom pert’he mecan duhud,

I ičhižišpäi kulištam

Tervhutesid tuhad.

Togha Uz’ voz’ lapsile

Ozad, ilod, lahjoid,

Antkaha se kaikile

Hüvid, veslid aigoid.

(A. I. Andrejeva)

Anda vastused:

1) Midä tob Uz’ voz’ lapsile?

2) Konz mö varastam čudoid?