Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 82 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 56 / 82 Next Page
Page Background

55

3. Luge tekst da kända.

Vepsläižil, kut toižil-ki rahvahil, kaiken elon voib jagada radinpäivikš da

pühäpäivikš. Radinpäivil vepsläižed tegiba kaik kodiradod. Pühäpäividen

aigan hö lebaižiba. Vepsläižil oliba ičeze praznikad.

Kanman praznikad akad puhtastiba pertin, peziba lavad, riputiba pertiš

čomid käzipaikoid. Jäl’ges kaik kodinikad käveliba kül’betihe i paniba päle

puhthad sobad. Praznikaks hö paniba päle parahimid sädoid. Praznikan

pertiš oli äi hüväd sömäd.

Minä starinoičen Maidnedalin polhe. Nece praznik om loptal’vel, jäl’ges

Sündumad. Paksus Maidnedalil vätihe svad’bad. Nece oli aig, konz rahvahal

oli enamban joudajad aigad. Praznikan aigan kaik norišt ajelihe korjas.

Korjihe val’l’astadihe heboid. Kaikuččes korjas ajoiba nored prihad da

neiččed i pajatiba. Muga hö ajelihe külädme. Völ norišt kävui šurgmaha

jämägelpäi. Ehtal kaik käveliba besedale. Besed oli kus-ni ühtes pertiš. Kaik

teziba necen pertin i tuleskeliba sinna. Paksus besedan aigan akad kudoiba.

Kaik nored pajatiba, kargaižiba da vändiba. Praznikstolal oli kürzid, pirgoid,

koloboid, kalitkoid, munarič, olut. Vepsläižil Maidnedalil ei olend pažagad,

kut om venälaižil.

4. Anda vastused küzundoihe tekstan mödhe.

1) Kut voib jagada vepsläižiden elod?

2) Midä rahvaz tegi kanman praznikad?

3) Midä tegi norišt Maidnedalin aigan?

4) Kuna kaik käveliba ehtal praznikan aigan?

5) Midä oli praznikstolal?

Muštkat!

Mända

(midä teh

maha

?) – идти (выполнять что-либо)

Mända (midä teh + ma + ha?)

Anna mäneb kirjištoho. Hän mäneb

luge

+

ma

+

ha

kirjad.

Anna mäneb laukha. Hän mäneb

ost

+

ma

+

ha

leibäd.

Mända + midä tehmaha?

Tulda

Kucta

Joksta

Kävuda