Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  139 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 139 / 176 Next Page
Page Background

139

TEHTÄVÄ 8. Luve virkkehet. Huomua kumpani-pronomi-

nin taivutuš.

Pirtissä, kumpani šeisou järven rannalla, eletäh meijän

ämmö ta ukko. Stola, kumpasen takuana myö šaima istuo,

on šatavuotini. Mieš, kumpasella on tumma tukka ta parta,

on Outin tuatto. Nuori mieš, kumpasen yšäššä istuu Mari, on

hänen vanhin veikko. Kamarie, kumpasešša myö nyt olem-

ma, šanotah gorničakši. Mie jo luvin šen kirjan, kumpasen šie

šilloin toit lahjakši. Kylä, kumpaseh Jušši läksi, on Valkienme-

ren rannalla. Naini, kumpaselta šie kyšyit apuo, on Maksiman

muamo. Lauvat, kumpaset pitäy viijä sarajah, ollah liävän ta-

kuana. Mie oššin filmin, kumpasešta oli pakinua eklein.

TEHTÄVÄ 9. Käytä virkkehissä kumpani-pronominie.

1. Kämppä, ............. myö olima yötä, on Aittošuarella.

2. Še mieš, ............. kävi tiälä eklein, on vanha tuttavani.

3. Tyttö, ............. on ruškie tukka ta vihriet šilmät, on miun

čikko.

4. Uimahalli, ............ hyö lähetäh, on šuuri ta moderni.

5. Poika, .................. mie šain kirjasen, opaštuu Piiterissä.

6. Kallivo, ............. lapšet karhattih, on nimeltäh Kosinokivi.

7. Naini, ............. luona mie olin kyläššä, on miun muamon

šeukku.

8. Pol’čča, ............... on kirjoja, on ikkunan viereššä.

9. Lapšet, ................ leikitäh pihalla, ollah jo melko šuuret.

10. Koira, ............. makuau kopissah, on mušta.

11. Poštinkantaja, ............. on šuuri laukku, ajau polkupyörällä.

12. Ruhkakihveli, ............. on kosinon viereššä, on jo vanha.

13. Kauppa, ............. mie aina käyn oštamašša leipyä, on

ihan lähellä.

14. Talo, .................... hyö eletäh, šeisou kaunehella paikalla.

15. Neičyt, ................ on pitkä kašša, mänöy kohta miehellä.