Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  137 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 137 / 176 Next Page
Page Background

137

on kaikista vaikein. Ken teistä kolmešta on poikkoin? Mie olen

veikkuo nuorempi.

TEHTÄVÄ 3. Luaji mallin mukah.

Malli: Tämä paita on kaunis. – Tuo on vielä kaunehempi.

1. Tämä kirja on pakšu.

2. Tämä puu on korkie.

3. Tämä omena on paha.

4. Tämä lampi on šyvä.

5. Tämä mieš on rikaš.

TEHTÄVÄ 4. Luaji mallin mukah.

Malli: Mikko on (pitkä) kuin Jušši.

– Mikko on pitempi kuin Jušši.

– Mikko on Juššie pitempi.

1. Mie olen (vanha) ........................ kuin čikkoni.

2. Hiän on (nuori) ........................... kuin mie.

3. Tuarie on (ahkera) ..................... kuin Jouki.

4. Tuatto on (voimakaš) ................. kuin hänen poikah.

5. Mekko on (kallis) ........................ kuin pušero.

6. Maito on (halpa) ......................... kuin rahka.

TEHTÄVÄ 5. Pane adjektiivit superlatiivih.

Malli: Pekka on kaikista luokan pojista (pitkä).

– Pekka on kaikista luokan pojista pitin.

1. Mie olen kaikista (vanha).

2. Hiän on kaikista (nuori).

3. Tämä puu on kaikista (korkie).

4. Tämänvuotini talvi oli kaikista (vilu).

5. Tämä kirja on kaikista (pakšu).

6. Muamoni on kaikista (armaš).

7. Tämä on kaikkein (paha) tapahuš.

8. Tuo järvi on kaikkein (matala).