Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  136 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 136 / 176 Next Page
Page Background

136

TEHTÄVÄ 2. Luve virkkehet iäneh. Huomua komparatiivit

ta superlatiivit.

Tuo mekko on kallehempi kuin tämä. Mi paikka on šiušta mua­

jilman paraš? Tämä šinini paikka on äijyä kaunehempi kuin

tuo. Nämä pukšut ollah äijyä pakšummat mitä nuo. Viime ne-

tälillä oli vähän lämpimämpi ilma. Mitä äkiempi kyly on, šitä

parempi. Pekka on pitempi kuin Mikko. Karjalan nuorin linna

on Koštamuš. Tämä auto on tavallista halvempi. Kumpi teistä

kahešta on ahkerampi: Anni vain Maikki? Tämä on kylän van-

hin talo. Tämä tehtävä on vaikie, tuo on vielä vaikiempi, ka še