Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  134 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 134 / 176 Next Page
Page Background

134

Superlatiivin tunnukšen ieššä adjektiivin vartalon loppuvokalit

e, a, ä

kavotah pois. Esim., šuurempi –

šuurin

, matalampi –

matalin

, älykkähämpi –

älykkähin

.

Muissa!

Lyhyt – lyhempi – lyhin.

Hyvä – parempi – paraš.

ADVERBIEN VERTAILU

perušmuoto

komparatiivi

kaunehešti

kaunehemmin

šelväšti

šelvemmin

ruttoh

rutompah

lujah

lujempah

hyvin

paremmin

äijän

enämmän

TEHTÄVÄ 1. Juohata adjektiivit. Pane ne komparatiivih ta

superlatiivih.