Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  133 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 133 / 176 Next Page
Page Background

133

LUKU 12

ADJEKTIIVIEN VERTAILU

Kumpi

on

pitempi

, Mikko vain Pekka?

– Miušta, Mikko on äijyä

pitempi

ta

riškimpi

.

– Mi kaupunki on Karjalan

vanhin

?

– Ka, Aunuš on Karjalan

vanhin

kaupunki. 2009 vuotena

juhlittih šen 360-vuotispäivyä.

KIELITIETO

Komparatiivin tunnukšena on -mpi. Superlatiivin tunnukšena

on -in. Ne liitytäh heikkoh vokalivartaloh.

perušmuoto

komparatiivi

superlatiivi

vilu

vilumpi

viluin

helppo

helpompi

helpoin

halpa

halvempi

halvin

šyvä

šyvempi

šyvin

matala

matalampi

matalin

pieni

pienempi

pienin

täyši

täyvempi

täyšin

pehmie

pehmiempi

pehmein

kaunis

kaunehempi

kaunehin

viisaš

viisahampi

viisahin

tolkutoin

tolkuttomampi

tolkuttomin

Huomua!

Komparatiivin tunnukšen ieššä kakšitavusien adjektiivien lop-

pu

a, ä

vaihtelou

e:n

kera. Esim., vanha –

vanhempi

, kaita –

kaijempi

, šyvä –

šyvempi

.

61