Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  130 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 130 / 176 Next Page
Page Background

130

TEHTÄVÄ 13. Luve teksti tarkkah ta luaji šiitä tehtävät.

Huomua imperfektissä olijat verbit.

Tuattoni talo

Latvajärven kylä oli järven rannalla. Kylä jakautu jyrkkih

vuaroih ta monih kukkuloih. Tuaton talo oli Vasonvuarašša kau-

nehella kukkulalla. Kukkulan takuana tuijotti korkie ruškie torni.

Vaikka tuaton talošša ikkunat oltih pienehköiset, ka kuiten-

ki pieni pirtti oli valosa. Pirtin šeinävierie ympäri oltih leviet

puiset laučat. Nurkašša laučalla oltih pyöhin ta lypšinšankko.

Orrešša rippu hiihnah šivottu pärieni kätyt. Šiinä makasi miun

nuorin velleni. Vašemmalla šeinyä vaššen oli levie puušänky.

Šen peittienä oli kaunis tilkkutäkki.

Oikiella šeinällä oli aštieškuappi. Škuapissa ylähänä oli

puuašteita. Alempana piettih šaviašteita.

Latetta peitettih muamon kutomat matot. Ne oli kaunehešti

kuvottu erivärisistä kuteista.

Pirtin nurkašša töllötti kivini kiukua. Šiinä oli piisi, hella, ko-

sino ta levie kiukuanšelkä. Mirrillä kiukualla oli oma paikkah.

Päivät hiän šielä makasi ta yöllä hiirie pyyti. Kosinolla še tai-

kina puhki puisešša aštiešša. Huomenekšella muamo paisto

leipyä ta makeita šankija.

Illalla piisissä kirkkahašti palettih tervaset halot. Ne annettih

lämpyö pirtillä ta i lamppuja ei tarvinnun.

Hinkalošša oltih čuhunniekka ta nokikylkini pata. Šiinä

puašša iltasin muamo aina keitti huttuo piisin tulella. Huttuo

myö mielellänä šöimä puisilla kuiriloilla. Iltalypšyštä muamo

kuato tuoppiloih lämmintä maituo.

Pruasniekkoina muamo paisto makeita kakkaroja. Toičči

hiän ajeli rukehisešta jauhošta hienosie šulččinoja. Šulččinoilla

ta kakkaroilla šiämenä oli maitohuttu. Kiärityt šulččinat ta kak-

karat hiän voiti voilla.

Oččišeinän ikkunan luona šopivašti šeiso šuuri puini stola.

Stolah koko meijän šuuri pereh šopi šyömäh yhtäaikua. Jo-

59