Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  129 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 129 / 176 Next Page
Page Background

129

laučča

skammi

stola

stuula

orret

muatinčča

saviessat

nurkka

čuppu

peräčuppu

šuuričuppu

oprasa

Tehtävä 12. Luve virkkehet. Pane ne mieleh.

Pirtti on luajittu pakšuista hiršilöistä. Šiämeštä päin hirret ol-

lah veššetyt. Lattiet ta luat ollah veššetyistä leveistä lauvoista.

Halkoliiterissä halot on lat’attu pinoloih. Kosinolla on hyvä ve­

nyö. Kosinon kautti piäššäh karšinah. Karšinašša on potakkua.

Truvašta noušou šavu. Pirtin šeinävierie myöten ollah leviet

laučat. Kešällä myö makuamma vintillä tahikka heinälavošša.

Miän kyläššä oli vesimelliččä. Lakašša on vaššakšie

kuivamašša. Hiilokšeh vejetäh hiilie kiukuašta. Hiilokšella kei-

tetäh. Piisi valottau pirtin. Piisin luona on hyvä lämmitteliytyö.

Käsiaštie pitäy olla aina täyši. Šuureššačupušša ollah oprasat

(ikonit). Peräčupušša issutah naiset ta lapšet. Riiheššä pui-

jah ta kuivatetah jyvyä. Aitašša pietäh ruokatavaroja (ryynie,

kalua, lihua) ta kaikenmoisie taloušvehkehie (kalaššuš- ta

mečäššyšvehkehie). Ovi on čäpissä. Kylynlauteilla lämmit-

teliyvytäh ta kylvetäh vaššalla. Tykkyän šavukylyn löylyštä.

Liäväššä on šiivattua. Oven piällä on pönkä.