Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  126 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 126 / 176 Next Page
Page Background

126

TEHTÄVÄ 9. Pane verbit imperfektih.

Malli: Kačon tämän kinon. – Kačoin tämän kinon.

1. Huomenekšella mie šyön kakrahuttuo ta juon kahvie.

2. Šie keryät mussikkua poikkoh.

3. Myö kirjutamma kirjasen ukolla.

4. Hiän ikävöiččöy kotie.

5. Opaštujat luvetah hyvyä starinua.

6. Kirjaštonhoitaja antau kaikki tarvittavat kirjat.

7. Šie ruat oikein hyvin.

8. Mie pakajan ekliseštä konsertista.

9. Tat’t’ana ta Jyrki tullah iltajunalla.

10. Muamo viey lapšet šeimih.

11. Mie oššan pušeron täštä vuatekaupašta.

12. Koululaini vaštuau kyšymykšeh oikein.

13. Mie paissan piirakoita.

14. Lapšet jiähäh kotih.

15. Mie löyvän hyvän salattireseptin täštä kirjašta.

16. Šie lähet matkah myöhemmin.

17. Myö šiivuomma kamarin, pyyhimmä pölyt ta pešemmä

lattiet.

18. Pojat ruvetah muate.

TEHTÄVÄ 10. Kačo iellistä harjotušta. Löyvä preesensin

ta imperfektin kieltomuuvvot.

Malli: Kačotko šie tämän kinon? – En kačo.

Kačoitko šie tämän kinon? – En kaččon.