Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  120 / 176 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 120 / 176 Next Page
Page Background

120

Tietyä

Löytyä

tiesi-n tiesimä

löysi-n

löysi-mä

tiesi-t

tiesi-jä

löysi-t

löysi-jä

hiän tiesi

hyö tiijettih hiän löysi

hyö löyvettih

TEHTÄVÄ 4. Pane šulkuloissa olijat verbit imperfektin

muotoh.

Malli: Eklein myö (olla) teatterissa. – Eklein myö olima teat-

terissa.

1. Myö (käyvä) ............... Šuomešša toissa kevyänä.

2. Velleni (laulua) ............... koulun kuorošša.

3. Hiän (keritä) ............... junah ihan hyvin.

4. Mie (kuččuo) ............... Šanterin nimipäivih.

5. Kun Lauri (tulla) ............... hiän, (šyyvvä) ............... päiväl-

lisen ta (juuvva) ............... mehun.

6. Mitä šie (ruatua) ............... toissapiänä?

7. Ämmöni (paistua) ............... makeita sriäpnöjä.

8. Opaštuja (kirjuttua) ............... tarkissušruavon kahešša

tunnissa.

9. (Muistua, -ko) ............... šie šammuttua valot?

10. Katti jo (peššä) ............... aštiet.

11. Myö (kertuo) ............... täštä tapahukšešta omalla muamolla.

12. Minne työ (viijä) ............... laukun?

13. Jyrki (lähtie) ............... parturih.

14. Lapši (kirvota) ............... skammilta.

15. Mistä työ (tietyä) ............... šen?

16. Mie (paissa) ............... karjalakši vielä pikkaraisena lapšena.

17. (Auttua) ............... šie hänellä?

TEHTÄVÄ 5. Kirjuta, mitä hyö ruattih eklein, toissapiänä,

männä netälillä, viime kuušša, männä vuotena?

Malli: Eklein hyö (laulua). – Eklein hyö laulettih.

1. Eklein hyö (sriäppie potakkašankie, kuččuo vierašta, tanššie).

2. Toissapiänä hyö (männä kalalla, kerätä karpaluo, nähä kon-

tie).