Background Image
Previous Page  12 / 58 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 58 Next Page
Page Background

12

«VEPSLÄIZED JOGED

I VEPSLÄIZED JÄRVED…»

Vepsläižed joged i vepsläižed järved,

Ližatud vihmal, vai tabatud jäl.

Kondjiden jäl’ged i hirbiden sarved,

Ičemoi mecas i ičemoi mal.

Solakaz kala, vai magedad marjad,

Vähä om tuskad, om ihastust äi…

Keväden homencel – mecoiden harjad,

Sügüzen ehtkoižel – kurgiden än’.

Külähä lähtta mä tahtoižin iče

Kezal, konz tacib jo änikod tom’…

Ani ku koivuižed – vepsläižed neiččed,

Vepsläižil prihoili-ki väged völ om.

Jose kaik lopiše, Letaha kadob?

Kajita tarbiž… ka juged om aig.

Erased asjad i erased radod,

Päliči tes korged tehtud om aid.

Valdale, valdale, mureta aidad,

Lopiše paha i pil’vekaz ö…

Panem mö praznikan šoukuižed paidad,

Änikoid eläbid keradam mö!